služby

 

reference

 

kontakty

 

stavby

 

Pod proudem bez zbytečného napětí.

Kompletní projektové dokumentace sítí NN, VN, trafostanic přípojek NN, VN a veřejného osvětlení včetně vyřízení územních rozhodnutí.

 

PK Elektro s.r.o.

Projekce sítí NN, VN
trafostanice, přípojky, veřejné osvětlení

 

Naše firma se zabývá dodáváním projektových dokumentací rozšíření a stavebních úprav kabelových
i venkovních sítí NN (do 1kV) a VN (do 35kV) a to včetně dalších segmentů sítí jako jsou trafostanice, nebo přípojky NN, VN.

Projektové dokumentace mohou být zpracovávány včetně inženýrských činností (veškerá vyjádření, závazná stanoviska, smlouvy o výstavbě nebo i zřízení věcného břemene, jejichž uzavření vyžaduje Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy). Na základě těchto podkladů může naše firma zajistit veškeré druhy povolení (územní rozhodnutí, územní souhlasy) pro možnost realizace projektovaných staveb.

Projektová činnost je zpracovávána v souladu se o zákonem č. 360/1992 Sb.o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Prioritou naší firmy je sestavení projektových dokumentací v souladu s platnými normami ČSN, EN
a standardy EG.D včetně použití k tomu určeného software.

Dále se naše firma zabývá projektováním veřejného osvětlení včetně výpočtů světelně technických výsledků (osvětlenost) v software DIALUX.

Dokumentace je zpracovávána dle ČSN 33-2000-7-714, ČSN 33-2000-4-41, ČSN 33-2000-5-51,53.

Můžeme také zprostředkovat co nejlepší cenové nabídky od předních výrobců svítidel.

 

 

Fotografie realizovaných staveb

PK Elektro s.r.o.

Hádecká 180/21, 614 00 Brno

e-mail: pk-elektro@pk-elektro.cz

ID datové schránky: mrjthca

IČ: 28310691, DIČ: CZ28310691

 

Jiří Dvořák

jednatel, autorizovaná osoba

TEL.: +420 533 381 151

GSM:  +420 603 959 332

e-mail: dvorak@pk-elektro.cz

 

 

 

Andrej Péťa

vedoucí projektant, autorizovaná osoba

TEL.: +420 533 381 150

GSM:  +420 604 209 031

e-mail: apeta@pk-elektro.cz

 

Jan Prudký

projektant

TEL.: +420 533 381 150

GSM:  +420 724 311 734

e-mail: prudky@pk-elektro.cz

 

Ing. Jiří Loukotka

projektant

GSM:  +420 774 050 188

e-mail: loukotka@pk-elektro.cz

 

 

 

Magdaléna Šedá

administrativa

TEL.: +420 533 381 151

GSM:  +420 724 730 692

e-mail: seda@pk-elektro.cz

 

 

 

Ing. Karel Černý

projektant pozemních staveb

GSM:  +420 775 636 678

e-mail: cernykarel@seznam.cz

Ondřej Černý

jednatel, autorizovaná osoba

TEL.: +420 533 381 150

GSM:  +420 734 462 832

e-mail: cerny@pk-elektro.cz

 

 

 

Tomáš Janků

projektant

TEL.: +420 533 381 150

GSM:  +420 733 681 154

e-mail: janku@pk-elektro.cz

 

Radim Sedláček

projektant

TEL.: +420 533 381 150

GSM:  +420 725 328 360

e-mail: sedlacek@pk-elektro.cz

 

Bc. Pavel Jonák

projektant

GSM:  +420 734 367 472

e-mail: elektro.projekty@email.cz

 

 

 

Kateřina Prudká

administrativa

TEL.: +420 533 381 151

GSM:  +420 728 272 234

e-mail: prudka@pk-elektro.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Richard Klein

projektant

TEL.: +420 533 381 151

GSM:  +420 733 714 525

e-mail: klein@pk-elektro.cz

 

Bc. Richard Blahut

projektant

TEL.: +420 533 381 151

GSM:  +420 731 251 474

e-mail: blahut@pk-elektro.cz

 

Vítězslav Fiala

projektant

GSM:  +420 723 273 174

e-mail: fiala@pk-elektro.cz

PK Elektro s.r.o. Hádecká 180/21, 614 00 Brno

webdesign: OPTIMYSTIC